• پرینت

    راهنمای نصب خط کش KA300/KA500/KA600


 

1-   فاصله هد وخط کش سه میلیمتر است (بعلاوه و منهای نیم میلیمتر )

2-   خط کش کاملا بموازات محور نصب شود بعبارت دیگر خط کش بعد از نصب از دو جهت ساعت شود .

   

عرض خط کش 25 و هد 21 میلیمتر است KA300در خط کش های

عرض خط کش 30 و هد 21 میلیمتر است  KA500 در خط کشهای

عرض خط کش 18 و عرض هد 14 میلی متر است . KA600 در خط کش های

توجه شود هد در وسط دستگاه قرار دارد.

3-خط کش را طوری نصب نمایید که گردو غبار و مایعات وارد خط کش نشود. 

4-کابلهای رابط را از مسیری عبور دهید که ایمن باشد و با بست روی بدنه دستگاه نصب نمایید

5-اگر طول خط کش کوتاه تر از کورس دستگاه است خطا محسوب شده و توصیه میگردد از خط

کش بزرکتری استفاده نمایید در هر صورت اگر طول خط کش کوتاه است استوپ مکانیکی نصب

نمایید به میکروسویچ ها اطمینان نکنید در هر حال اگر هد به انتهای خط کش برخورد کند

خط کش خراب می شود.

 

6-جنانچه به هر علت (دمونتاژ ماشین و دستکاری و... ) هد از خط کش خارج شد ان را جا نزنید و

به تعمیرکاران وارد بسپارید

 

 7- هنگام انجام تعمیر مکانیکی و مشابه روی دستگاه   تعمیرکاران  را از وجود خط کش روی

ماشین مطلع فرمایید در صورت نیاز تماس بگیرید تا اطلاعات لازم داده شود .

 

8- در صورتی که دستگاه شما لقی دارد بهتر است لقی را برطرف نمایید لقی هایی که عمود بر محور

حرکت باشدباعث کاهش عمر خط کش می شود همچنین دقت اندازه گیری را کاهش مید هد

9-گارانتي يعني تعمير رايگان قطعه معيوب و در صورت عدم تعمير تعويض قطعه معيوب در دفتر فروش

فروشنده كالا بنابراين قطعه معيوب جهت تعمير و يا تعويض بايستي توسط خريداربه دفتر فروش

ارسال گردد در صورتي كه كارفرما جهت تشخيص عيب وباز وبسته نمودن  قطعه در خواست حضور

كارشناس نمايد هزينه مربوطه را نيزميپردازد.

 

10- ايرادات مربوطه به كابلهاي ارتباطي (كارفرما بايستي مسير هاي عبوركابل را ايمن نگه دارد )

دستكاري تنظيمات دستگاه ، دستكاري  پارامتر ها جزء گارانتي  دستگاه نيست و رفع  آن با هزينه

همراه است .

11- كابل هاي ارتباطي بايستي از نوع مرغوب و مطابق دستورات نصب انتخاب شود .

12- در صورت نفوذ آب يا مايعات ديگر شكستگي و سائيدگي شديد نفوذ قطعات ريز فلزات به 

 

    داخل تجهيزات اندازه گيري ،دستگاه از گارانتي خارج مي گردد .

 

13- دستورات نصب خط كش بايستي مطابق دفترچه راهنما و توسط کارشناس انجام گردد .

14- گارانتي قطعات تضمين كننده سلامت و كاركرد مناسب قطعات فروخته شده مي باشد   عدم

هماهنگي قطعه فروخته شده با ديگر تجهيزات کارفرماجزء گارانتي نمي باشد .(مثل ناهماهنگی بین

کامپیوتر و خط کش یا خط کش با مارک دیگری از نمایشگر و...چنانچه خط کشو نمایشگر از یک

مارک انتخاب گردد این مشکل وجود نداردوشامل گارانتی است )

15- قطعات  پلاستیکی دو طرف هد بعد از نصب باز گردد این قطعات جهت حمل خط کش است و در

هنگام کار بایستی باز گردد.

16- سیم ارت نمایشگر را به ارت کارخانه متصل نمایید.

 

17- جهت حفاظت بهتر خط کش بهتر است از کاور استفاده نمایید. کاور فابریک آماده فروش است.

 

                                  با تشکر مهندس سمنانی

   تلفـن  66824134فكس  66390551 همراه09121473023